Did you mess up in 2016 ?

5 ways to help get your career back on-track!

As a leader, you need to know the great difference between living in history and learning from it. Was 2016 a leadership disaster? Did you steer the ship a little or totally off course? Were people hurt? Dapat mong malaman na hindi ito ang katapusan ng pagiging leader mo, may pag-asa ka pa na baguhin ang pamumuno mo ngayong 2017.

If you’re a leader who has lost a round, there’s always hope to regain your fight to win the match this 2017.

Heto ang ilang mga tips na sana ay maging gabay sa iyo:

  1. Evaluate what happened – ano ba ang nangyari? Pag-isipan mong mabuti at i-identify (o ilista) at i-evaluate what went wrong. Do not think “who is to blame”, instead, think about “what would have worked”.  Ilista mo rin ang mga bagay na dapat sana eh nagawa mo. Dapat maging magandang aral sa iyo ang mga pagkakamali mo bilang team leader.
  2. Let your team speak, own up to your mistakes – They need to speak, and this is your time to listen. Huwag ka munang magsalita, hayaan mo silang i-express ang kanilang mga saloobin. Pagkakataon nila ito. Manahimik ka muna.
  3. Sincerely apologize and re-connectIsaiah 57:15 says “I restore the crushed spirit of the humble, and revive the courage of those with repentant hearts.” .  It’s your mess and they know it. Huwag ka nang magpanggap o magkunwari pa na walang nasaktan. Meron. Dapat lang na mag-sorry ka na at magpakumbaba sa team mo. Ito lang ang natatanging paraan para mag-move-on ang lahat.
  4. Start slowly, stay sincerely engaged – rest for a while, and after a few days of cooling down remember to start slow. Huwag mo namang biglain ang team mo na parang walang nangyari. Dahan-dahan kang kumilos para maibalik ang kanilang pagtitiwala sa iyo bilang leader. Maging mahinahon at matapat ka sa lahat ng pagkakataon. Fresh pa ang sugat, huwag kang magmadali.
  5. Daily pray for wisdomJames 1:5 says “If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you.” Madali man o mahirap ang mga challenges ng 2017, iyo ang tagumpay dahil kakampi n’yo ang Dios. You’re not part of a losing team. You and your team are winners. Hikayatin mo ang team na mag-pray kasama mo, itaguyod mo ang role ng Dios sa inyong department o negosyo. Kahit umpisahan mo sa “prayer before the day begins” o “prayer bago umuwi”. Magsanay kayong mag-pray ng magkasabay.

There are no perfect leaders, si God lang.  Lahat tayo ay nagkakamali, tao lang eh.  If we’ve done wrong as leaders, we should be quick to own up to the mistakes, ask forgiveness and move on. Ikaw lang at ang team mo ang masasaktan kung hindi ka magpapakatotoo.

Question: May nagawa ka bang pagkakamali bilang leader noong 2016?  Ano ang plano mo para maituwid at mabago ito ngayong 2017? I-comment mo sa ibaba, please! 🙂 Salamat!

 

 

Jim Reyes is an I.T. Director, a veteran radio broadcaster, and recently the national director of a Christian media ministry. He has been involved with broadcasting ministries such as FEBC Philippines, United Christian Broadcasters, TransWorld Radio Philippines and The Christian Broadcasting Network - CBN Asia.

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *