The Start of a Great Journey

begins with the first steps

“Bagong taon ay magbagong buhay!”, do you remember this line? Every Filipino knows by heart this endearing song of our childhood. Itinuro sa atin ito ni Nanay, na tuwing bagong taon, isang bagong buhay ang maaari nating makamit kung tayo ay magbabago AT magsisimula muli. Ang nakaraang mga pagkakamali ay kapulutan natin ng mga aral para hindi na nga maulit ngayong bagong taon.

Ganyan din po sa usaping pananalapi. Our past financial trials and difficulties should be a firm lesson for us to learn from. The New Year is a blessing, an opportunity for us to begin our journey to financial success and freedom!

Halina, let’s take the first steps to a great and bountiful year of blessings!

  1. Know what the Bible says about debtIto dapat ang pundasyon ng iyong paniniwala at pananampalataya. Di ba sabi sa Phlippians 4:19 “And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus”.

    Napakarami na pong nagpapatunay sa kabutihan ng Dios, kaya’t Siya ang asahan natin. Huwag na po tayong mangutang. Sabi nga sa Romans 13:8 “Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another”.

  2. Trust God for EVERY need this yearSabi sa Proverbs 11:28 “Those who trust in riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf”. Gusto nyo ba ng isang “sariwang” buhay? Siyempre naman! Ang hirap kayang ma-pressure, lalo na kung ang sagot mo sa bawat pangangailangan ay ang mangutang. Malalanta kang parang lumang gulay sa panahon ng bayaran. Pero kung sa bawat pangangailan ay ang Dios ang ating takbuhan, naku kaibigan, kay sarap ng alagang langit! Hinding-hindi ka magkukulang.
  3. Gather the family and talk about your budgetIlista mo lahat ang papasok na pera sa pamilya. Siguruhin mong alam mo ang bawat sentimo mula sa sweldo at sidelines ng bawat miyembro ng pamilya. Ito talaga ang basehan mo sa pag-gawa ng monthly family budget. Kung ang kikitain n’yo, halimbawa, ay P30,000 kada buwan; ito lamang ang halaga na dapat mong paikutin para tustusan ang lahat ng iyong pangangailangan. Live within your means.
  4. This year, make GIVING a priorityTtuwang-tuwa ang Dios kapag tayo ay nagbibigay. Sabi nga ni Jesus mismo sa Luke 6:38 “Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap.” Gusto mo bang pagpalain ng Dios ngayong taon? Maging pagpapala ka sa iba!

Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Pakatandaan natin na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi Siya kailanman nagkulang. Sana po matutunan nating lahat na pakaasahan ang Kaniyang mga pangako.

 

 

Jim Reyes is an I.T. Director, a veteran radio broadcaster, and recently the national director of a Christian media ministry. He has been involved with broadcasting ministries such as FEBC Philippines, United Christian Broadcasters, TransWorld Radio Philippines and The Christian Broadcasting Network - CBN Asia.

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *